Chemik, publicysta, sekretarz Towarzystwa dla Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, w latach 1892-1893 kustosz Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, w latach 1897-1921. Dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Na temat Józefa Leskiego zob. m.in.

Józef Leski (1845-1921): dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w latach 1897-1921, opr. Daniel Kamiński, Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 2011

 

Na fotografii: Józef Leski, fot. ok. 1915, repr. z Józef Leski (1845-1921): dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w latach 1897-1921, s. 34.

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz