Archeolog samouk, kolekcjoner, założyciel Muzeum Erazma Majewskiego (MEM), od 1916 członek Rady Muzealnej Muzeum Narodowego w Warszawie, od 1921 dyrektor Muzeum Przedhistorycznego im. Erazma Majewskiego przy TNW, od 1919 prof. zwyczajny archeologii przedhistorycznej UW, członek założyciel Muzeum Etnograficznego w Warszawie i TOnZP, kurator zbiorów Józefa Choynowskiego, prezes PGKZP Muzeum im. Erazma Majewskiego, inicjator czasopisma Światowit i jego redaktor w latach 1899-1905, oraz czasopisma Wisła; działał w zarządzie Towarzystwa Fotograficznego Warszawskiego, w latach 1901-1902 jako członek Zarządu;

Wybrana bibliografia tekstów E. Majewskiego:
1879, Wskazówki do konserwowania przedmiotów starożytnych (Wykopalisk), Warszawa
1897, O muzeum miejskie, Kurjer Warszawski, nr 335, s. 2
1897, O muzeum archeologiczne, Kurjer Warszawski, nr 280, s. 1-2
1898, Muzeum miejskie czy muzeum sztuk pięknych, Kurjer Warszawski, nr 112, s. 2-3
1899, Prośba, Światowit, nr 1, 75-76
1899, Biblioteka badacza starożytności przeddziejowych, Światowit, nr 1, 112-117
1901, Do Czytelników naszych, Światowit, nr 3, 248-250
1901, Prośba, Wisła, nr 15, 135, 260
1902, Prośba!, Światowit, nr 4, 160
1905, O potrzebie muzeów naukowych, Światowit, nr 6, s. 172-179
1906, Bibliografia moich prac, Warszawa
1911, Katalog treściwy zbioru przedhistorycznego ułoóżny porządkiem miejscowości, Światowit, 9, 128-156
1912, Dwudziestolecie Muzeum Starożytności przedhistorycznych, Światowit, t. 10, s. 89-96
1912, Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum (skarbca) przedhistorycznego za rok 1912, Światowit, t. 10, s. 97-101
1913, Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum przedhistorycznego za rok 1913, Światowit, 1913, t. 11, s. 84-90

Wybór tekstów na temat E. Majewskiego i jego działalności:

Kolendo J. 2000, Światowit – sto lat dziejów czasopisma, Światowit nowa seria t. 2 (43) B, s. 97-111
Kozłowski S.K., Lech J. 1996, Erazm Majewski i warszawska szkoła przedhistoryczna na początku XX wieku, Warszawa PAN;
Kozłowski S.K. 2012, Tak wiele tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905-1928, Warszawa-Łódź;
Krajewska Maria 2006, Erazm Majewski – autor pierwszych polskich powieści fantastycznonaukowych, Z Otchłani Wieków, 61/3-4, s. 143-154;
Krajewska Maria 2008, Muzeum Erazma Majewskiego, Spotkania z Zabytkami, nr 9, s. 34-35.
Krajewska Maria 2008, Spuścizna Erazma Majewskiego w Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W 150 rocznicę urodzin Erazma Majewskiego (1858-1922), Wiadomości Archeologiczne, t. 15, s. 1-87;
Krajewska Maria 2009, Dzieje Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Kalendarium, w: Państwowe Muzeum Archeologiczne. Informator, Warszawa, s. 5-63;
Krajewska Maria 2010, Erazm Majewski (1858-1922), Mazowsze Studia Regionalne, nr 5, s. 219-228
Krajewska Maria 2011, Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie, Światowit, 9 (50)/B, 19-49
Krajewska Maria 2011, Erazm Majewski i archeologia w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Światowit, t. 8 (49)/B, s. 13-25
Lencewicz S. 1913, Zbiory polskie. Muzeum przedhistoryczne Erazma Majewskiego w Warszawie, Ziemia t. 4, nr 26, s. 422-424;
Modrzewska H. 1983, Erazm Majewski badacz starożytności i twórca muzeum archeologicznego w Warszawie w świetle swojego Notatnika, Wiadomości Archeologiczne, t. 48 nr 2, s. 163-189
Wrońska J. 1986, Archeolodzy warszawscy na początku XX wieku, Wrocław, s. 22-61

Erazm Majewski przy pracy w swoim gabinecie, Fot. Pracownia Dokumentacji Naukowej PMA

Repr. z Krajewska Maria 2010, Erazm Majewski (1858-1922), Mazowsze Studia Regionalne, nr 5, s. 219-228

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz