Biskup rzymskokatolicki, poseł do sejmu pruskiego w latach 1876–1891, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski w latach 1891–1906, założyciel Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Florian Stablewski pochodził z rodziny szlacheckiej, studiował w Poznaniu i Trzemesznie, od 1861 roku zaczął studia w seminarium duchownym w Poznaniu, następnie w Monachium, które zakończył w stopniu doktora w 1866 roku. Początkowo pracował w parafiach prowincji poznańskiej, angażując się w działalność społeczną i polityczną. Swoją postawą starał się łagodzić napięcia między stroną polską a niemiecką. Stablewski duży nacisk kładł na pielęgnowanie języka ojczystego. Zainicjował działalność Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu oraz czasopisma „Przewodnik Katolicki”, był aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

W 1898 roku z inicjatywy Stablewskiego zostało założone Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, w którym prezentowane były m.in. dzieła zakupione przez arcybiskupa w czasie pobytów zagranicznych, w tym m.in. kolekcja kanonika Münzenbergera z Frankfurtu, a także obiekty pozyskiwane z okolicznych parafii, po konsultacji z zatrudnionym w tym celu historykiem sztuki dr. Bolesławem Erzepkim.

Więcej na temat abp. Stablewskiego zob.:

[b.a], Arcybiskup Stablewski, Dzwon Polski, 1906, nr 405, 26 XI, s. 1
A. Br., Wielka strata. Abp Stablewski, Świat pismo tygodniowe ilustrowane 1906, rok 1, nr 48 s. 19-20
Józef Kłos, Arcybiskup Floryan Oksza Stablewski, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1907
Stanisław Łukomski, Arcybiskup Stablewski: kartki z jego życia i działania, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, [1933]
Kazimierz Śmigiel, Florian Stablewski – arcybiskup gnieźnieński i poznański (1841-1906), Gniezno: “Gaudentinum”, 1993
„Dzieje muzeum” [Poznańskie Muzeum Archidiecezjalne]
http://www.muzeum.poznan.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=56

Źródło ilustracji:
Marianna Drwęska, Abp Florian Stablewski, portal Potomkowie Drwęskich

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz