Otwarta we wrześniu przy placu przy ul. Cmentarnej Wystawa higieniczna została zorganizowana przez Lubelski Oddział Warszawskiego Towarzystwa Hygienicznego, przy okazji konferencji naukowej organizowanej dla członków towarzystwa przez Radę Zarządzającą, pod przewodnictwem społecznika dra Józefa Polaka (1857-1928). W organizacji wystawy pomogło wsparcie społeczne (finansowe) oraz Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego (organizacyjne).

“W ten sposób, jak czytamy we wstępie do katalogu, dzięki materjalnej i moralnej pomocy społeczeństwa, komitet […] ma możność przedstawić owoc kilkumiesięcznej swojej pracy […]”, które “[…] osiągnąć winny choć w nieznacznej części cel, do którego dążymy – popularyzację tak ważnego w życiu społeczeństw działu wiedzy, jak nauki hygieniczne”.

Na wystawie zaprezentowało się ponad 300 wystawców, lekarzy i higienistów, prezentując wyniki swoich badań oraz praktykę higieniczną codzienną i dla przemysłowców. Wystawa trwała od 12 września do 4 października 1908 roku, otwarta była dla zwiedzających w dni powszednie w godzinach 10-20, w niedziele i święta od 10 do 22. O zbliżającym zamknięciu informowano za pomocą grzechotki. W programie wystawy przewidziano również zabawy dla dzieci, pokazy walk i seanse magnetyczne.

Więcej na temat wystawy zob. m.in.:
Wystawa hygieniczna w Lublinie Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 91, s. 2
Z Królestwa. Wystawa w Lublinie Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 174, s. 5
Z wystawy Hygienicznej w Lublinie Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 200, s. 1-2 Od komitetu wystawy hygienicznej w Lublinie Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 208, s. 3
Wystawa hygieniczna w Lublinie Świat pismo tygodniowe ilustrowane 1908, rok 3, nr 20 s. 13
Katalog Wystawy Hygienicznej w Lublinie od 12 września do 4 października 1908 r., Warszawa: druk T. Mieszkowski, 1908, http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1081&from=publication
Bez tytułu

Na ilustracji: Lublin. Pawilony i kioski na Wystawie Higienicznej, fot. 1908, z zasobu Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=619

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz