polona1Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przekazywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej.

W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii zostaną wykorzystanie narzędzia cyfrowe stosowane w najnowszych prądach humanistyki. Wiązać się z tym będzie próba sformułowania subdyscypliny badań nad muzealnictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”.

Na potrzeby projektu stworzony został portal naukowy, który uruchomiliśmy tymczasowo w wersji beta, docelowo zawierający wielopoziomową bazę danych muzeów powstałych przed 1918 r., liczne zasoby związane z ich funkcjonowanie, a także repozytorium tekstów naukowych i popularnonaukowych. Portal zgodny jest z ideą otwartej nauki i kultury. Pełnić on będzie także funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszą fazę badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, PRL-u i czasy współczesne.

Portal skierowany jest przede wszystkim do środowiska muzealników, badaczy historii kultury, socjologów oraz humanistów cyfrowych i innych zainteresowanych osób, pragnących włączyć się w badania nad funkcjonowaniem muzeów w kulturze. Jego partycypacyjny charakter pozwoli na stałe rozszerzanie zasobów, a także umożliwi publikowanie tekstów naukowych specjalistom, muzealnikom i pasjonatom. Zachęcamy do współpracy!

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz