Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci… podsumowanie 2016-2020

19.02.2021 Projekt badawczy realizowany od 1.01.2016 do 31.12.2020 Muzeum można rozumieć jako swego rodzaju ramę dla pamięci, miejsce, gdzie przechowuje się ją, czci, ale także tworzy – w określonej sytuacji natomiast samo może stać się pamięcią (miejscem pamięci). Był to punkt wyjścia i podstawa niniejszego projektu, który czerpiąc z tradycji naukowych Wydziału Sztuk Pięknych UMK…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci… raport 2019

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych instytucji muzealnych (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej) jako odzwierciedlenia przemian kulturowych, rezerwuaru, przekaźnika zbiorowej pamięci kulturowej (zbiorowych pamięci) społeczności d. Rzeczpospolitej Obojga…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci… raport 2018

Badania zrealizowane w roku sprawozdawczym (2018) obejmowały głównie ewidencję i inwentaryzację wczesnych polskich instytucji muzealnych (wedle założeń przyjętych już na wstępnym etapie prac). Uzupełniony i skorygowany został sporządzony wstępnie ich wykaz. Na etapie projektowania badań spodziewano się ok. 150 instytucji, wedle stanu z końca roku 2016 odnotowano ich 239, w roku sprawozdawczym natomiast uzupełniono ten…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | Projekt “Muzeum w polskiej kulturze pamięci… raport 2017

Badania zrealizowane w roku 2017 obejmowały przede wszystkim ewidencję i inwentaryzację wczesnych polskich instytucji muzealnych (wedle założeń przyjętych już na wstępnym etapie prac). Uzupełniony i skorygowany został sporządzony wstępnie ich wykaz. Na etapie projektowania badań spodziewano się ok. 150 instytucji, wedle stanu z końca roku 2016 odnotowano ich 239, w roku sprawozdawczym natomiast uzupełniono ten…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | 2016 – Podsumowanie pierwszego roku projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie…