Małgorzata PIOTROWSKA | Historia Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – zarys

  Historia piotrkowskiego Muzeum wiąże się z funkcjonowaniem na terenie Piotrkowa Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który został powołany w roku 1908. Mimo niechęci zaborczych władz rosyjskich członkowie towarzystwa aktywnie prowadzili działalność kulturalną, oświatową oraz krajoznawczą. Głównym pomysłodawcą muzeum piotrkowskiego był Michał Rawita Witanowski, z zawodu aptekarz, z zamiłowania historyk-regionalista i uznany propagator krajoznawstwa – od…

Piotrków Trybunalski, Zbiory Towarzystwa Krajoznawczego na Zamku Królewskim (1908)

Rok 1906 w Królestwie Kongresowym był przełomowy dla kształtowania się fundamentów polskiego muzealnictwa na tym obszarze. Coraz wyraźniejsza potrzeba kultywowania pamięci narodowej wymagała bowiem instytucji, gdzie te przejawy w formie materialnej będzie można przechowywać, zabezpieczać, badać i udostępniać w celach edukacyjnych. Założone w 1906 roku w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze dało podstawę prawną i wsparcie…