Konferencja „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” 16-17.11.2017

W dniach 16-17. listopada odbyła się konferencja pn. „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”, zorganizowana przez Konsorcjum DARIAH-PL. W jednym z paneli projekt reprezentowała Małgosia Baka, z referatem Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnic­twem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Streszczenie: Małgorzata Baka, Ewelina Bednarz,…

Ewelina BEDNARZ | Digital Humanities Centres. Experiences and Perspectives

[2.01.2017] Digital Humanities Centres – Experiences and Perspectives to kolejna, niezwykle istotna dla humanistyki cyfrowej konferencja, która odbyła się w Polsce. Została zorganizowana przez Laboratorium Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej 8-9.12.2016 r. Wszystkim dwudziestu pięciu referatom przysłuchiwała się reprezentantka projektu Muzeum Pamięci – Ewelina Bednarz. Każdy dzień konferencji został podzielony na dwie sesje,…

Po III Konferencji DARIAH-PL, Poznań (8-9.11.2016)

W dniach 8-9 listopada 2016 r. odbyła się III Konferencja DARIAH-PL „Inspiracje – Innowacje – Człowiek”, w której uczestniczyły Małgosia Baka-Theis i Ewelina Bednarz. W pierwszym dniu zorganizowane zostały warsztaty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie informatyki i humanistyki cyfrowej. O projekcie-aplikacji LoCloud Collections jako platformy do budowania baz danych na potrzeby projektów humanistycznych opowiedział Błażej…

III Konferencja DARIAH-PL w Poznaniu (8-9.11.2016)

Już jutro rozpocznie się dwudniowa konferencja w Poznaniu, organizowana przez konsorcjum DARIAH-PL, zatytułowana „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”. Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli…

Konferencja „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives” w Warszawie (8-9.12.2016)

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 8-9 grudnia 2016. Głównym tematem wydarzenia będą instytucjonalne aspekty działania ośrodków humanistyki cyfrowej. Zaproszeni zostali czołowi specjaliści w tej dziedzinie: Frédéric Kaplan, Jan Christoph Meister, Gerhard Lauer oraz Susan Schreibman, kierujący…

Konferencja „Muzeum cyfrowe”, Warszawa, Muzeum Narodowe (19.10.2016)

19. października 2016 r. koordynatorka projektu Małgorzata Baka oraz Ewelina Bednarz gościły na konferencji „Muzeum cyfrowe: zbiory online, strategie cyfrowe, otwarte projekty”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Wystąpienia prelegentów – przedstawicieli muzeów, specjalistów w zakresie digitalizacji zbiorów, realizatorów projektów cyfrowych, przedstawicieli platform cyfrowych i rozwiązań cyfrowych dla kultury – dotyczyły przede…