1909 – Warszawa, Wystawa przeciwalkoholiczna

W lutym 1909 roku w Towarzystwo higieniczne w Warszawie urządziło Wystawę przeciwalkoholiczną, ukazującą za pomocą tablic, fotografii i eksponatów zgubne działanie alkoholu na społeczeństwo. Ekspozycja została podzielona na 4 działy: alkoholizm, walka z alkoholizmem, leczenie alkoholizmu, zastosowania alkoholu w przemyśle. Jak przekonuje recenzent „Biesiady Literackiej”, do najciekawszych obiektów należały tablice statystyczne autorstwa dra Zawadzkiego, „uwydatniające…

Lwów, Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszyckich (1909)

Muzeum założone zostało we Lwowie przez Alfonsynę z Miączyńskich Dzieduszycką wdowę po Włodzimierzu Dzieduszyckim (1825-1899). Galeria zawierała zbiór obrazów europejskich (ok. 450 dzieł gł. z d. kolekcji Ignacego Miączyńskiego zm. 1809) i obrazów polskich z kolekcji Dzieduszyckiego (ok. 400 dzieł), zbiór rycin i rysunków, numizmatyczny i rzeźby dekoracyjnej. Mieściła się w pałacu przy ul. Kurkowej…

Łowicz, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1909)

„[…] abyśmy wszyscy wspólnie pracując na tej placówce krajoznawczej tak w sobie samych jak i innych pogłębiali przywiązanie do kraju, chęć do nauki, i ochraniali przed zagładą szczerze polską wytwórczość ludu, na której wzorować się winien przemysł polski tak, jak czerpią  z niej natchnienie twórcy polskiej sztuki” [Chmielińska, Łowiczanin: 1913, rok III, nr 7, 14.…

Piotrków Trybunalski, Muzeum Krajoznawcze Ziemi Piotrkowskiej (1909)

W 1908 r. utworzono Oddział Piotrkowski PTK. Muzeum Krajoznawcze Ziemi Piotrkowskiej powstało w 1909 roku. Inicjatorem był Michał Rawita Witanowski (1858-1943). We wrześniu 1909  r. wybrano Sekcję Muzealną. Pierwsza wystawa w 1910 roku została otwarta w budynku Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. W czerwcu 1910 zbiory zostały przeniesione do lokalu przy ul. Bykowskiej 36. Wystawa prezentowana…