“Miasto nasze w chwili obecnéj ma niezwykłą sposobność oglądania zbioru ciekawego, jakiego dotąd nigdzie nie widziano […]. Są to wszystko produkta rodzime i sztuczne ostatnich północno-wschodnich kończyn starego lądu, zebrane niezmordowaną skrzętnością słynnego naszego przyrodnika dra Benedykta Dybowskiego, w czasie czteroletniego jego pobytu na Kamczatce”.

Tak zaczyna się relacja z wystawy czasowej zorganizowanej w 1884 roku w domu hr. Ludwika Krasińskiego przy ul. Ordynackiej w Warszawie. Benedykt Dybowski (1833-1930) był lekarzem, przyrodnikiem, podróżnikiem, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Głównej Warszawskiej, oraz “ojcem” polskiej limnologii, czyli nauki o hydrologii jezior, dzięki swoim badaniom nad jeziorem Bajkał. Swoją pracę badawczą w tym regionie rozpoczął w 1865 roku, po zesłaniu na Syberię za działalność konspiracyjną. W 1879 wyjechał na Kamczatkę, gdzie prowadził studia badawcze oraz działania humanitarne. W 1883 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Lwowskim.

Warszawska wystawa obejmowała 400 obiektów, obejmujących modele domów i pojazdów, fotografie, wyroby rzemieślnicze, odzież i ozdoby, futra i skóry miejscowych zwierząt, przyrządy do polowania, a także “produkta” flory i fauny kamczackiej, artykuły spożywcze i narzędzia do przygotowywania żywności. Kolekcja Dybowskiego zawierała ponadto kości wymarłych zwierząt, zbiory ornitologiczne i skorupiaków z Kamczatki. Na wystawie zaprezentowano także przedmioty chińskie i japońskie, używane na terenie Kamczatki.

Więcej na temat wystawy zob.:
Jurkiewicz Karol, Wystawa etnograficzno-przyrodnicza dra Dybowskiego, Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1884, t. 38, nr 975, s. 150-151
Jurkiewicz Karol, Wystawa etnograficzno-przyrodnicza dra Dybowskiego, Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1884, t. 38, nr 976, s. 171
Jurkiewicz Karol, Wystawa etnograficzno-przyrodnicza dra Dybowskiego, Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1884, t. 38, nr 977, s. 189-190
Jurkiewicz Karol, Wystawa etnograficzno-przyrodnicza dra Dybowskiego, Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1884, t. 38, nr 978, s. 207-208
kamczatka
Ilustracja pochodzi z czasopisma Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce 1884, t. 38, nr 975, s. 160. Pismo dostępne w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz