Tematem I Seminarium Muzealniczego, które miało miejsce 25.06.2016 r. była terminologia i funkcjonowanie pojęcia „muzeum”. Tematykę tę przybliżyli członkowie zespołu projektowego oraz współpracownicy. Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, omówienie terminu “muzeum” w słownikach polskojęzycznych przedstawiła Aldona Tołysz. Dr Lech Brusewicz wygłosił wykład pt. Gabinety i kolekcje, natomiast wystąpienie dr hab. Tomasza F. de Rosseta dotyczyło szeroko pojętego „Muzeum narodowego”. W czasie seminarium prelekcje wygłosiły także dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik pt. Muzeum i kolekcja w refleksji Krzysztofa Pomiana, Małgorzata Wawrzak pt. Czy muzeum to “Kosztowny przybytek nudy i martwoty”? Cele, zadania i klasyfikacja muzeów wg Mieczysława Tretera, Ewelina Bednarz pt. „Muzeum” według Kazimierza Malinowskiego oraz Małgorzata Baka-Theis pt. Muzeum w refleksji Wojciecha Gluzińskiego.


Protokół seminarium – pdf

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz