Wystawa wycieczkowa odbyła się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w dniach 5-9.05.1908, w salach Towarzystwa Urządzeń Szkolnych i Pomocy Naukowych “Urania” przy ul. Siennej 39 w Warszawie. Wstęp na wystawę był bezpłatny, wolne datki zbierano do puszki.

Celem wystawy było zobrazowanie 3 etapów wycieczek krajoznawczych: przygotowania do wycieczki, uczestnictwa w wycieczce oraz
efektów po wycieczce . W pierwszym dziale zaprezentowano m.in.
materiały pomocne w przygotowaniu: mapy, przewodniki, albumy, podręczniki katalogi, m.in. M.Arcta, Gebethnera i Wolffa, tow. Urania, w drugim przedmioty pomocne przy kolekcjonowaniu okazów, najdogodniejszy ubiór wycieczkowy, apteczki podróżne, pomoce towarzystwa Urania, modele i ubrania szkoły Wróblewskiego. W trzecim, największym dziale zaprezentowano przykłady zbiorów zgromadzonych w czasie wycieczek krajoznawczych, zbiory przyrodnicze szkoły Wróblewskiego, zielnik J. Kołodziejczyka, zbiory J. Hełczyńskiego, fotografie W. Bobińskiego, wycinanki p. Rolińskiego, skamieniałości z okolic Miechowa i Ojcowa Stanisława Czarnowskiego, zbiory etnograficzne Aleksandra Janowskiego.

Jedno z pomieszczeń przeznaczone było na ekspozycję artystycznych wyrobów drewnianych p. Sekuły z Ojcowa, przeznaczonych na sprzedaż. W czasie wystawy zorganizowano pokaz przezroczy krajoznawczych ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii.

Budynek Towarzystwa “Uranii”, ul. Sienna 39, Warszawa, fot. 1937, Referat Gabarytów, Akta Miasta Warszawy

Więcej na temat wystawy:

  • Wystawa wycieczkowa, Rocznik P.T.K 1908, r. 2, s. 34-36
Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz