Spis wystawy obrazów w Pałacu Działyńskich na korzyść ubogich miejscowych w Poznaniu

Wydawca: Augustyn Schmaedicki
1866 Poznań

Prawa do dysponowania publikacją: PAN Biblioteka Kórnicka
Właściciel praw: PAN Biblioteka Kórnicka
Digitalizacja: PAN Biblioteka Kórnicka
Lokalizacja oryginału: PAN Biblioteka Kórnicka

Zasób: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=52022

[mb]


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz