Wystawa Fryderyka Pautscha odbyła się w kwietniu i maju 1911 roku, we Lwowie, w „jednym z prywatnych pałacyków” (przy ul. Mochnackiego 42).

Jak pisał Mieczysław Treter we wstępie do katalogu wystawy: “Indywidualne właściwości usposobienia i charakteru, talent artystyczny, którego – w przeciwieństwie do jakiejkolwiek :zdolności – nabyć nie można, bo posiada go się wtedy tylko, gdy się z nim, a przynajmniej z zarodkami jego, na świat przyszło, złożyły się na rodzaj i kierunek artystycznej twórczości Fryderyka Pautscha, przedewszystkiem zaś na charakter techniki, jaką się posługuje, a środowisko, w jakiem się urodził i lata swe młode spędził, zadecydowało głównie o nastroju twórczego ducha artysty, o doborze tematów do malarskich kompozycyi”, a dalej:

„Nie na zachodzie Europy, w galerych i muzeach paryskich, lecz w swej własnej ojczyźnie, we wschodniej dzielnicy Polski, na Hucułach, dokąd wraz z Wł. Jarockim na całe lato wyruszył, uczył się Pautsch wydobywać niezrównane efekty kolorystyczne, zapomocą których mógł potem oddawać przejrzystą głębię powietrza, nasyconego światłem i barwą”

„Po szeregu mniejszych i większych, celowo malowanych studyów. stworzył Pautsch pierwszą wielką kompozycyę p. t. “Pogrzeb wiejski w zimie«, która mu przyniosła zasłużony rozgłos i uznanie”.

„Żywiołowa siła twórczego temperamentu, świeżość pomysłów i niepowstrzymany niczem pęd młodości, wierzącej w pewność swych środków, bujność silnego kolorytu i niezwykle intenzywna zdolność charakterystyki, przejawiająca się zwłaszcza w kompozycyach figuralnych, a przytem trwała dążność do pogłębienia psychicznego wyrazu – oto wybitne cechy dotychczasowej twórczości Fr. Pautscha”

Nowożeńcy (Para ślubna), 1910. Olej na płótnie. 142 x 120 cm.
Muzeum Okręgowe w Toruniu, źródło: Pinakoteka zaścianek

Więcej na temat wystawy:

  • Katalog wystawy obrazów Fryderyka Pautscha, wstęp Mieczysław Treter, Lwow: Księgarnia H. Altenberga 1911
  • Adam Schröder, Wystawa Fryderyka Pautscha, „Tygodnik Illustrowany”, 1911, nr 21, s. 411

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz