Dokładnie za miesiąc rusza II Sympozjum Muzealnicze “Muzeum wobec humanistyki cyfrowej”, na którym poruszana będzie problematyka związana z zastosowaniem narzędzi cyfrowych do badań muzeologicznych, historii muzeów i upowszechniania wiedzy, w tym tworzenia różnego rodzaju platform wiedzy i baz danych.

W sympozjum udział wezmą przedstawiciele z czołowych ośrodków krajowych zajmujących się humanistyką cyfrową, digitalizacją i muzealnictwem. Program sesji naukowej, która odbędzie się 1. marca na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, podamy wkrótce.

II Sympozjum Muzealniczemu towarzyszyć będzie sześć warsztatów tematycznych z zakresu poszerzania kompetencji cyfrowych, które zaplanowane zostały 2. marca. Adresowane są one szczególnie do muzealników, studentów i wszystkich zainteresowanych.
Zapisy ruszają 14.02 od godz. 12:00.
Warsztaty poprowadzą m.in. dr Izabela Mrochen (UŚ, Katowice), Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe, Warszawa), dr Dominik Piotrowski (UMK, Toruń), Marta Moraczewska (Wikimedia), Marcin Wilkowski (Lach UW, Warszawa), Agnieszka Krzyżanowska (Muzeum Narodowe, Poznań) i Alicja de Rosset (NIMOZ).

Więcej informacji wkrótce…

Szczegółowe informacje znajdziecie tu>>>


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz