Obrazy i rzeźby będące własnością Muzeum Narodowego. Katalog tymczasowy.
Kraków: Nakładem Muzeum Narowego w Krakowie w Drukarni A. Koziańskiego, 1886.
ss. 11.

Zawartość: wykaz tabelaryczny
Zasób: Polona.pl 

Dodaj komentarz