Dominik Witke-Jeżewski.
Źródło: http://www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/dwjfotoen.html

“Zasłużony dla kultury polskiej społecznik, mecenas artystów, kolekcjoner i darczyńca Muzeum Narodowego w Warszawie przez znaczną część życia kolekcjonował dzieła sztuki polskiej. Kolekcjoner prowadził przy tym badania nad cennymi pamiątkami narodowymi znajdującymi się zarówno w kolekcjach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. W celu zilustrowania wybranych zabytków do planowanych publikacji ok. 1909 roku zatrudnił warszawskiego rysownika i dokumentalistę Władysława Romana Sztolcmana (1873–1950), który przez kilkanaście lat wykonywał malowane akwarelą szczegółowe rysunki dokumentacyjne zabytków sztuki począwszy od pasów kontuszowych, po starodruki, nowożytne rękopisy,

militaria, uzbrojenie, ceramikę i biżuterię patriotyczną.”


BIBLIOGRAFIA:

Gadomska Beata, 2005. Dominik Witke-Jeżewski – zapomniany kolekcjoner, niezwykła kolekcja: przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa w Polsce. “Kronika Zamkowa” 1-2/49-50, s. 153-180.
Federowski W. 1913. Zbiory graficzne Dominika Witke-Jeżewskiego, Warszawa, s. 68-69.
Mączewska Katarzyna , 2016. Efekt współpracy rysownika z kolekcjonerem – Władysława Sztolcmana rysunki rzemiosła artystycznego powstałe dla Dominika Witke-Jeżewskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, konferencja “Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego”, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 3-4 listopada 2016, Warszawa (w przygotowaniu do druku).
Pamiętnik wystawy „Starych Rycin Polskich” ze zbioru Dominika Witke-Jeżewskiego urządzonej staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w roku 1914, Warszawa 1914, ss. V-XI.

Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie (AZK), Zbiór Dominika Witke-Jeżewskiego, sygn. R XXIV/8.|

*Obszerne omówienie ekslibrisów z kolekcji Witke-Jeżewskiego znajduje się w pracy magisterskiej Piotra Pawła Czyża pt. Kolekcja ekslibrisów polskich Dominika Witke-Jeżewskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, napisanej pod kier. prof. dr hab. Anny Sieradzkiej, Warszawa 2001.

Online: https://www.europeana.eu/portal/pl/record/094041/_nnRWT9f.html 


[oprac. MB]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka