Pisarz, publicysta, redaktor kilku czasopism, pracownik Biblioteki uniwersyteckiej, Kolekcjoner warszawskich pamiątek wolnomularskich. Od 1839 roku rozpoczął karierę pisarską, w jego mieszkaniu działał salon literacko-artystyczny. W 1846 aresztowany pod zarzutem utrzymywania kontaktów ze spiskowcami przygotowującymi wówczas powstanie i osadzony w X Pawilonie, w 1850 skazany na wyjazd do Żytomierza. Po powrocie do Warszawy Skimborowicz  był sekretarzem, a następnie kustoszem Biblioteki Głównej w Warszawie, od 1873 nauczycielem w IV Gimnazjum. Od 1869 roku  kustoszem Muzeum Starożytności cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: Nekrologia, Kronika Rodzinna 1880 T.8 nr16, s. 512, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=88540&dirids=1

Hipolit Skimbirowicz, Muzeum Niepodległości, http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/hipolit-skimborowicz/, stamtąd też fotografia

Dodaj komentarz