historyk, archiwista, aktywnie działający na terenie Wielkopolski w latach 80-tych i 90-tych XIX wieku. Schwartz po zakończeniu studiów pracował w Królewskiej Bibliotece Uniwersyteckiej w Berlinie, następnie był asystentem w dziale prehistorycznym berlińskich Muzeów Królewskich. Pod koniec 1888 r. został przeniesiony do Archiwum Państwowego w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski rozpoczął aktywną działalność wykopaliskową, kolekcjonerską i piśmienniczą. Powierzono mu pieczę nad Muzeum Prowincji, ponadto od 1895 r. pełnił funkcję konserwatora zabytków sztuki w Prowincji Poznańskiej.

[kk]

Dodaj komentarz