• Musei Gottwaldiani Testaceorum Stellarum Marinarum et Coraliorum quae suspersunt tabulae/ Die Conchylien, Seesterne und Meergewachse der ehemaligen Gottwaldtischen Naturaliensammlung nach den vorhandenen neun und vierzig Kupferstafeln mit einer kurzen Beschreibung von Johann Samuel Schröter, Nürmberg 1782.
 • Chardon de Rieule, Projekt zgromadzenia bez żadnych wydatków wszystkich bogactw naturalnych Polski (1766), w: B. Hryniewiecki, Projekt Stefana de Rieul’a stworzenia w Warszawie Muzeum przyrodniczego w wieku XVIII, […]
 • Jan Feliks Piwarski, Wiadomość o gabinecie rycin z publiczną narodową biblioteką połączonym, „Gazeta Literacka” 1822, nr 38, 200-204, 39, 205-209, 40, 217-221, 41, 229-233, 42, 241-244 (wybór)
 • Kajetan Niezabitowski, Krótki spis niektórych starożytnych zabytków zjnaydyiących się w zbiorze obywatele prowincji Żmudzkiej Dionizego Paszkiewicza, „Dziennik wileński” 1823, 6, 157-161
 • Dionizy Paszkiewicz, O dębie maiącycm lat przeszło tysiąc zwanym Baublis, który rósł na Żmudzi …, „Dziennik Warszawski” 1826, t. IV, s. 37-46
 • Wincenty Pol, Muzeum Natury we Lwowie, Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich, z. IV, 1847, s. 333-371; z. V, 1847, s. 445-499
 • Jan Jundziłł, Gabinet historyi naturalney i ogród botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków 1850, 25-44
 • Zygmunt Działowski, Mowa na otwarcie Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w d. 26 listopada 1876, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1, 1884, 7-13
 • Wawrzyniec Benzelstjerna Engelström, Kilka słów o Edwardzie Rastawieckim i rzeczywistym znaczeniu naszej Galerii Narodowej w Poznaniu, Poznań 1882
 • Feliks Jasieński, Przewodnik po dziele japońskim Oddziału Muzeum Narodowego, Kraków 1906
 • Zenon Przesmycki (Miriam), Pro Arte, Lwów 1914
 • Bronisław Piłsudski, Muzeum Tatrzańskie im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem. Zadania i sposoby prowadzenia działu ludoznawczego, Kraków 1915
 • Maciej Szuniewicz, Muzeum teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego (projekt), Kraków 1917).
 • Odezwa Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego w celu archeologicznych poszukiwań wraz ze Skazówką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju, Kraków 1850
 • Julian Bartoszewicz, Konstanty Świdziński i jego wieczysta fundacja, Warszawa 1858
 • A.J. Śledziński,  Poradnik dla urządzających zbiory przyrodnicze, Kraków 1879
 • Teodor Ziemięcki, Zamek na Wawelu i Muzeum Narodowe, 1879
 • Maciesza Aleksander, Zasady organizacji muzeów krajoznawczych, Ziemia 1910
 • Marian Raciborski (red.), Wskazówki dla zakładających muzea przyrodniczo-krajoznawcze, Lwów 1911
 • Stefan Stobiecki, W sprawie krajowego muzeum przyrodniczego, I i II, Kraków 1910, 1912
 • Aniela Chmielińska, W jakim celu tworzymy muzeum w Łowiczu?, Łowicz 1913
 • Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium mm muzeologiczne, Kijów 1917 
 • Michał Jerzy Wandalin Mniszech, Myśli względem założenia Museaum Polonicum, Zabawy Przyjemne i Pożyteczne z Sławnych Wieku tego Autorów Zebrane Tom 11-12 (1775)
 • Józef Salezy Ossoliński, Projekt Galerii Sztuk Wyzwolonych Narodowej, 1785, w: M. Chamcówna, Józefa Salezego Ossolińskiego „Projekt galerii sztuk wyzwolonych narodowej” w: Nauki pedagogiczne i psychologia 1959, s. 109-121
 • Teodor Ziemięcki, Muzeum Narodowe w Krakowie: projekt T. Ziemięckiego: członka kom. arch. Akad. Umiej., 1878
 • Aleksander Czołowski, W sprawie umieszczenia archiwum i Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Lwów 1905
 • Władysław Eielski, Akropolis projekt zbudowania Wawelu obmyślany przez Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego, Architekt, IX, 1908, s. 49-62

oprac. Tomasz de Rosset, Aldona Tołysz, Michał F. Woźniak
e-oprac. Małgosia Baka

Dodaj komentarz