W 1883 roku, na łamach Kuriera Warszawskiego opublikowany został artykuł Zygmunta Jaroszewskiego (1832-1891), wskazujący na konieczność podniesienia wiedzy z zakresu produkcji nabiałowej. Wyrażana wielokrotnie w czasopiśmie “Gospodyni wiejska” zachęta do zakładania kursów i szkół mleczarstwa pozostawała bez echa, zatem łatwiejszą drogą do zainteresowania tym tematem stało się – w ocenie Jaroszewskiego – stworzenie muzeum.

Jak twierdził autor koncepcji “Założenie prywatnego muzeum mleczarskiego nie wymaga nawet zupełnego poświęcenia wyłożonego kapitału nakładowego […] gdyż kapitał ten zwróciłby się później z wydanych i niezawodnie rozebranych akcyj”.

W muzeum miały być prezentowane wszystkie przedmioty ilustrujące rozwój mleczarstwa, które służyć miałyby także do prowadzenia kursów praktycznych. Muzeum miało zatem łączyć w sobie funkcję ekspozycyjną z dydaktyką, na podobieństwo istniejącego już wówczas Muzeum Pszczelniczego na Koszykach.

Koszt utrzymania muzeum pokrywać miały:
1) wpływy z biletów
2) opłaty z uczestnictwa w kursach
3) opłaty z pośrednictwa dostarczania artykułów nabiałowych będących częścią “stałej wystawy nabiałowej”
4) sprzedaży naczyń i artykułów koniecznych do produkcji nabiału

Zdaniem Jaroszewskiego Muzeum mleczarskie w Warszawie “ze względu iż dotychczasowe gospodarstwa nabiałowe w większej części całkowitego prawie wymagają przekształcenia, coraz większej nabiera wagi w połączeniu ze stacją doświadczalną mleczarską i wyselekcjonowaniem do urządzania gospodarstw nabiałowych zdolnych ze swej strony kierowników”.

Więcej na temat projektu muzeum zob.:
Jaroszewski Zygmunt, Projekt, Muzeum mleczarskiego w Warszawie, Kurjer Warszawski, 1883, nr 325, s 2-3

Na ilustracji: Krowa, fotografia ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, AN.KIII.150.16509

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz