Lekarz, entomolog, podróżnik, działacz społeczny. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. W latach1905-1914 lekarz w fabryce R. Kindlera w Pabianicach. Od 1913 roku kierownik Muzeum Pabianickiego Towarzystwa Naukowego, po 1919 roku kierownik sekcji muzealnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Pabianicach. Po mobilizacji w czasie I wojny Światowej pracował na Kaukazie angażując się w tamtejsza działalność Polonii. W latach 1919-1939 Eichler ponownie pracował jako lekarz w Pabianicach. W 1926 roku badacz wyjechał do Algierii i Francji w celu studiów nad chrząszczami. Zgromadzone zbiory przekazał do Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie oraz Muzeum PSM w Pabianicach. W latach 1929-1933 Eichler podróżował po Afryce, gromadził również zbiory botaniczne, zoologiczne i etnograficzne. W czasie II wojny światowej przebywał w Rumunii a następnie w Anglii. W latach 1945-1946 pracował jako nauczyciel biologii w Rodezji, współpracował z uniwersytetami południowoafrykańskimi. W 1947 roku Eichler powrócił do Polski, ofiarując swoje zbiory Instytutowi Zoologicznemu PAN oraz Muzeum Regionalnemu w Pabianicach.

 

Na fotografii Witold Eichler, źródło: http://www.konwentpolonia.pl/album-polonorum/witold-eichler

Więcej na temat tego wybitnego przyrodnika, lekarza i społecznika zob. m.in.:

Zofia Lech, Życie i działalność społeczno-polityczna międzyrzeczanina dr. Witolda Eichlera 1874-1960, Rocznik Międzyrzecki, 1986, nr 18, s. 201-225

Eichler, opr. Sławomir Saładaj, na stronie Urząd Miejski w Pabianicach

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz