Projekt muzeum przyrodniczego w Krakowie Stefana Stobieckiego, (1906, 1910, 1912)

26624_2-4

Koncepcja inż. Stefana Stobieckiego (1859–1944), entomologa i muzealnika, przedstawiona w formie referatu w 1906 roku na spotkaniu Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie, została opublikowana w broszurze: “W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego” w 1910 roku oraz dwa lata późniejszej, publikacji zawierającej program oraz regulamin planowanej instytucji.

Stobiecki Stefan, 1910. W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego, Kraków, Budapeszt: J. Bartl, Druk. Literacka.
Stobiecki Stefan, 1912.W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego. Cz. 2, Program muzeum i projekt regulaminu muzealnego, Kraków, Budapeszt: J. Bartl, Druk. Literacka.

[ato]


 

Print Friendly, PDF & Email

Redaktor

Dodaj komentarz