We wrześniu 1823 roku w Warszawie, w sali głównego ratusza miasta stołecznego, wystawiono na widok publiczny przedmioty przemysłu krajowego. Była to druga na terenie Królestwa Kongresowego wystawa przemysłowo-rolnicza (pierwsza odbyła się w 1821 roku). Jej organizacja była możliwa dzięki rozporządzeniu Namiestnika z 1818 roku, na mocy którego postanowiono co dwa lata organizować wystawy płodów rolniczych i przemysłowych. Pomimo, że już w 10 lat później zaniechano tego typu periodycznych wystaw rządowych, organizacja prezentacji rodzimego przemysłu, rzemiosła, etnografii, sztuki czy nauki stała się popularnym sposobem na rozwój gospodarczy i kulturalny kraju.

Więcej na temat wystaw zob. m.in.:
Ołdziejewski Kazimierz, Wystawy powszechne: ich historja, organizacja, położenie prawne i wartość społeczno-gospodarcza, Poznań: Związek Towarzystw Kupieckich w Poznaniu, 1828, s. 44.

Na ilustracji pierwsza strona katalogu: Katalog wyrobów krajowych wystawionych na widok publiczny w sali głównego ratusza mjasta stołecznego Warszawy dnia 15. września 1823 roku, Warszawa: 1823 z zasobów Biblioteki UW
źródło: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=146652

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Redaktor

Dodaj komentarz