Nauczyciel matematyki w gimnazjum oraz Szkole Handlowej Kronenberga, od 1915 wykładowca UW, Prezes Rady Naukowej Towarzystwa Kursów Naukowych. Pierwszy kurator zbiorów Muzeum im. Bersohna (od 1905), przewodniczący wydziału szkolnego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie.

Ponadto Dickstein założył czasopismo „Ruch Pedagogiczny”, przyczynił się do powstania w Polsce sieci stacji meteorologicznych, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej, (ob. Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny), współzałożyciel Muzeum Tatrzańskiego i Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Na fotografii: Samuel Dickstein, źródło: http://www.aihs-iahs.org/en/node/1327

[ato]

Dodaj komentarz