antropolog, kierownik Pracowni Antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, twórca Muzeum Antropologicznego przy warszawskim Towarzystwie Naukowym. Autor koncepcji muzeum przyrodniczego w Warszawie, od 1915 kurator Gabinetu Archeologicznego d. Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Na ilustracji: Kazimierz Stołyhwo, fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA, Wydawnictwo Naukowe PWN, źródło: Encyklopedia PWN, hasło: Stołyhwo Kazimierz

Na temat działalności prof. Stołyhwy zob. m.in.

Krzysztof Kaczanowski, Monika Guratowska, Kazimierz Stołyhwo (1880-1966) – w 40. rocznicę śmierci, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 2006, 46-53.

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz