Na przełomie kwietnia i maja 1903 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie zorganizowało wystawę stu prac Jacka Malczewskiego (1854-1929). Jak można przeczytać we wstępie do katalogu: “Otwierając wystawę stu dzieł naszego mistrza polskiego Jacka Malczewskiego, spełnia Dyrekcya jeden z najważniejszych punktów swego programu” i dalej: “[autora] poznać możemy tylko, poznając ciągłość jego rozwoju. Wtedy-to splotą się w festony same przez się wonne i zwiędłe kwiaty życia i zawisną od słupa do słupa, złączając dzieło z dziełem, wtedy-to sprzęgną się rozrzucone członki w żywy organizm; niedbając już o wczoraj, pracuje on dziś i otworzy jutro młodzieńczą pierś porannym zorzom przyszłości”.

Pośród prezentowanych dzieł znalazły się takie obrazy jak “Harfiarze z Lilli Wenedy” 1876/7; “Niedziela w kopalni” 1882; “Etap” 1885/6; “Melancholia” 1890/4; “W tumanie” 1893/4; “Błędne koło” 1895; “Polonia i artysta” 1898; “Rozwój i upadek sztuki” 1900; “Anioł i pastuszek” 1902. Prace na wystawę udostępnił sam artysta, ale także kolekcjonerzy jego dzieł, m.in. Piotr Dobrzański z Podgórza i Edward hr. Raczyński.

Wystawie towarzyszył katalog przygotowany przez Jana Bołoz Antoniewicza, w którym uwzględniono niemal wszystkie prezentowane dzieła (z wyjątkiem prac, które nadesłano po przygotowaniu katalogu do druku, uwzględnione one zostały w kolejnym wydaniu), wraz z opisem oraz danymi technicznymi, ułożone w porządku chronologicznym.

Więcej informacji na temat wystawy zob. m.in.:
Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego: Lwów, kwiecień – maj 1903, opr. Jan Bołoz Antoniewicz, Lwów: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie 1903.

1494402_orig
Na ilustracji obraz Jacka Malczewskiego “W tumanie”, 1893/4, z rogalińskiej kolekcji Edwarda hr. Raczyńskiego, olej na płótnie, 1893-1894, 78 x 150 cm, numer inwentarzowy Mp 1386, eksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego w Pałacu w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, obecnie depozyt Fundacji im. Raczyńskich, Muzeum Narodowe w Poznaniu, źródło:
http://artinplblog.weebly.com/uploads/4/7/3/1/47318177/1494402_orig.jpg

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz