W lutym 1909 roku w Towarzystwo higieniczne w Warszawie urządziło Wystawę przeciwalkoholiczną, ukazującą za pomocą tablic, fotografii i eksponatów zgubne działanie alkoholu na społeczeństwo. Ekspozycja została podzielona na 4 działy: alkoholizm, walka z alkoholizmem, leczenie alkoholizmu, zastosowania alkoholu w przemyśle.

Jak przekonuje recenzent „Biesiady Literackiej”, do najciekawszych obiektów należały tablice statystyczne autorstwa dra Zawadzkiego, „uwydatniające ilość wypadków nieszczęśliwych, spowodowanych nadużyciem alkoholu”, a także alkoholizm u dzieci i młodzieży. Ważnym uzupełnieniem drugiego działu były obrazy i ilustracje z życia alkoholików, a także obiekty ilustrujące zmiany narządów wewnętrznych na skutek działania alkoholu. „Wystawę powinny zwiedzić jak najszersze koła – jak zapewnia recenzent – Inteligencya powinna się starać, aby zapoznał się z nią lud wiejski i miejski t.j. sfery, w których pijaństwo zbiera najwięcej ofiar”.

Apel ten nie został bez echa. Dochód z biletów wstępu całkowicie pokrył koszty organizacji ekspozycji, a jej sukces medialny sprawił, że ekspozycja prezentowana była także w Częstochowie, Żyrardowie i w Łodzi.

Więcej na temat wystaw antyalkoholicznych:
[b.a.], Wiadomości bieżące. Warszawa, Przegląd Lekarski oraz Czasopismo Lekarskie. 1909, nr 1, s. 15
[b.a.], Bezdomni, bezsilni, bezradni, Kurjer [Lublin], 1909, r. 4, nr 245, 16.X, s. 1
[b.a.], Chwila Bieżąca. Wystawa przeciwalkoholiczna, Biesiada Liteacka, 1909, nr 19, 7.V, s. 378
mpw3082
Na ilustracji:
Zbigniew Pronaszko, Pijak, 120 x 120, tech. olejna na płótnie, ok. 1909, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MPW 3082
źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=7712&show_nav=true&full_screen=true#full_screen

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz