Wystawa, otwarta 15. września 1874 roku przez Generał-Gubernatora warszawskiego hr Pawła Kotzebue, została zorganizowana na Polach Ujazdowskich. Ekspozycję tworzyło ponad 40 pawilonów, zajmowanych przez ponad 600 wystawców. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem cieszyły się m.in. Pawilon sędziów, w którym dokonano otwarcia wystawy i organizowano obrady i spotkania, pawilon asfaltowy firmy Sporny, Leitgeber i Pitschmann, pawilon gipsowy p. Żółtyńskiego.

Pawilon hr. Krasińskiego w kształcie podkowy zbudowany został “jakby olbrzymi magnes, który jednym końcem przyciągał a drugim odpychał. Przyciągającym końcem było wejścia, a odpychającym wyjście”, jak pisał w swoim pokaźnym sprawozdaniu M. Laurysiewicz. Prezentowane tam były obiekty i inwentarz żywy, obejmujące niemal wszystkie dziedziny pokazane na wystawie.

W pawilonie przemysłowców warszawskich pokazano węgiel z kopalni w Dąbrowie, w pawilonie p. Handkiego, oprócz wyrobów własnych firmy (kable, przewody, telegrafy), miejsce znaleźli wytwórcy wyrobów metalowych i żelaznych. Osobne miejsce zajmował pawilon metalowy p. Mintra, dalej zaprezentowała się Wyższa szkoła rolnicza w Żabikowie. Maszyny prezentowane były w namiocie p. Ławickiego, a także na stoiskach firm krajowych i zagranicznych. Najwięcej miejsca na wystawie zajęła prezentacja zboża i płodów rolniczych, w tym żywego inwentarza.

Ekspozycję podzielono na kilka działów:
1. maszyny rolnicze
2. zboża i płody rolnicze
3. inwentarz

Jak pisał dalej Laurysiewicz “Przekonano się, że i bez kryształowych pałaców można urządzić miejscowość, bardzo miłe na oku sprawiającą wrażenie”. Istotnie, wystawa nie tylko rozbudziła produkcję rolniczno-przemysłową na terenie Królestwa, ale miała również realny wpływ na powstanie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

Więcej na temat wystawy zob. m.in.:
Kronika tygodniowa. Krajowa, 1874. „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 351, s. 178
Laurysiewicz M., 1874a. Z wystawy rolniczej, „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 351, s. 180-182
Laurysiewicz M., 1874b. Z wystawy rolniczej, „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 352, s. 203
Laurysiewicz M., 1874c. Z wystawy rolniczej, „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 353, s. 212-214
Laurysiewicz M., 1874d. Z wystawy rolniczej, „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 354, s. 230
Laurysiewicz M., 1874e. Z wystawy rolniczej, „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 355, s. 245-247
Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie: 1875-1929, 1929. Warszawa.
Wystawa przemysłowo-rolnicza, 1874a. „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza: pismo tygodniowe z rysunkami”, r. 3, nr 38, s. 297-298
Wystawa przemysłowo-rolnicza, 1874b. „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza: pismo tygodniowe z rysunkami”, r. 3, nr 39, s. 305-30
Wystawa przemysłowo-rolnicza, 1874c. „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza: pismo tygodniowe z rysunkami”, r. 3, nr 40, s. 314-316

Dokument DjVu Dokument DjVu

Dokument DjVu  Dokument DjVu

Dokument DjVu Dokument DjVu

Dokument DjVu   Dokument DjVu

Dokument DjVu Dokument DjVu

Dokument DjVu
Na ilustracjach Pawilony wystawowe, drzeworyty, Rysował F. Tegazzo, Pobielski, 1874, „Tygodnik Illustrowany”, t. 14, nr 351-355, zasób Łódzkiej Biblioteki Cyfrowej, źródło: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=1565

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz