We wrześniu 1902 roku w Warszawie, na Dynasach, urządzona została Wystawa gier i zabawek. Jak zapewniał kronikarz “Tygodnika”: “Przedewszystkiem wystawa zniweczy przekonanie, że wszelkie bez wyjątku zabawki sprowadzamy z za granicy. Dorobek nasz własny na tem polu jest wcale pokaźny, a zwłaszcza w dziale wyrobu lalek stoimy tak, że doprawdy wytwórczością obcą posługiwać się nie mamy potrzeby”. Na wystawie zaprezentowano wyroby trzech firm: J. Fingerhut z Kalisza, p. Pinczewski z Opatówka oraz p. Kessel. Ponadto stoiska przygotowały także wydawnictwa, w tym Gebethnera i Wolfa czy Arcta.

Wśród okazów znalazły się m.in. lalki w strojach włościańskich, lalki wykonane wg wzorów Matejkowskich, wóz drabiniasty, a także gry pedagogiczne i rozrywkowe dla dzieci oraz przedmioty związane ze sportem. W pawilonie komitetu pedagogicznego prezentowano eksponaty o celach wychowawczych.

Wystawa trwała przez miesiąc, co ułatwiało jej zwiedzanie przez “dziatwę” w dni świąteczne. Jej dochód przeznaczony był na rzecz osób chorych umysłowo i nerwowo.

Więcej na temat wystawy zob.
Z tygodnia na tydzień, Tygodnik Illustrowany, 1902, nr 39, s. 776-777

Dokument DjVu Dokument DjVu
Na ilustracji fragment wystawy, Tygodnik Illustrowany 1902, nr 39, s. 777

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz