Koncepcja ornitologa Janusza Domaniewskiego (1891-1954) bazowała na wcześniejszych pomysłach poszerzenia dziedziny warszawskiego Muzeum Narodowego, jednak z zastrzeżeniem, że w skład zbiorów wejdą Gabinet Zoologiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum hr. Branickich we Frascati. Obie kolekcje, dzięki prowadzonym ekspedycjom naukowym oraz staraniom swoich kuratorów prezentowały wysoki poziom, gwarantujący właściwy start nowej placówce, szczególnie pod względem naukowym. Domaniewski podkreślał, że muzeum zoologiczne powinno równocześnie rozwijać działalność naukową i dydaktyczną, które uważał za dwie zupełnie odrębne dziedziny. Autor dużo uwagi przywiązywał do właściwego lokalu, który zapewniłby miejsce na ekspozycję i swobodny przyrost zbiorów (ok. 3000 m² powierzchni zamkniętej dla zbiorów fauny w układzie systematycznym, dodatkowo powierzchnie na prezentację polskiego środowiska w 7 grupach wymagających osobnych sal o powierzchni co najmniej 78 m², oraz krain zagranicznych  w 6 grupach w osobnych salach o analogicznej powierzchni, w tym co najmniej dwie o wysokości 5 m do prezentacji żyraf i słoni, dodatkowo przestrzeń otwarta).

Domaniewski zwrócił uwagę na konieczność przygotowania katalogu muzealnego (do kupienia lub wypożyczenia). Część naukowa zbiorów, przeznaczona wyłącznie dla specjalistów przechowywania miałaby być w osobnych pomieszczeniach o charakterze magazynowym, o powierzchni co najmniej 400-500 m². Inwentarz dla obu działów miałby być wspólny. Autor postulował ponadto stworzenie pracowni naukowych do preparowania i konserwacji okazów, gromadzenie biblioteki naukowej wraz z publikacją własnego pisma naukowego oraz zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników naukowych, zapewniających właściwe funkcjonowanie projektowanego muzeum. Instytucja taka faktycznie została otwarta, ale nie wchodziła w struktury Muzeum Narodowego.

Więcej na temat koncepcji Domaniewskiego:

Domaniewski Janusz, 1917. Kilka słów o organizacji Muzeum Zoologicznego przy Muzeum Narodowym w Warszawie, Pamiętnik Fizyograficzny, T. 24, Dział Miscellanea, s. 6-9
oriolus_oriolus11
na ilustracji: Claude Gibney Finch-Davies (1875-1920), Studium Wilgi. Samiec wraz z młodym ptakiem,
źródło: https://lebioda.files.wordpress.com/2013/07/oriolus_oriolus11.jpg

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz