Wykład Czwartkowy “Wersal Północy za zamkniętymi drzwiami, czyli życie codzienne na białostockim dworze Izabeli z Poniatowskich Branickiej”

Wydział Nauk Historycznych zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Czwartkowych. 17 czerwca o godzinie 17:00 wykład pt. “Wersal Północy za zamkniętymi drzwiami, czyli życie codzienne na białostockim dworze Izabeli z Poniatowskich Branickiej” poprowadzi dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK. Wśród wielu magnackich rezydencji XVIII w. białostocki pałac Branickich h. Gryf odgrywał wyjątkową rolę, szczególnie w…

Konferencja DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA w Muzeum Narodowym w Przemyślu

4.12.2020, Redakcja W dniach 2-3 grudnia odbyła się konferencja naukowa „Dziedzictwo Kunstkamery?… Jak powstawały nasze muzea” z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu dotyczyła początków polskiego muzealnictwa. W konferencji wzięli udział przedstawiciele z wielu ważnych polskich ośrodków naukowych. Jeden z referatów wygłosiła członkini naszego zespołu projektowego – Małgorzata Wawrzak, która opowiadała o organizacjach…

Konferencja: Bildarchive w Dreznie

29.02.2020 | Małgorzata Baka Bildarchive, Drezno, 23-25​.04.2020Termin rejestracji: 17.04.2020 r. Bildarchive. Wissensordnungen | Arbeitspraktiken | Nutzungspotenziale Archiwa obrazów to portale: mogą „uwidocznić” codzienne praktyki, zjawiska kulturowe i procesy historyczne. Z naukowego i historycznego punktu widzenia zbiory te wykazują systematykę i porządki, które wyjaśniają merytoryczne priorytety i podejścia metodologiczne równolegle lub prostopadle do kierunków rozwoju dyscyplin.Konferencja…

Humanistyka cyfrowa na Summer School: Cultures of Science and Art w Rzymie (IT)

11.12.2019, MB Summer School: Cultures of Science and Art in Rome, 1400-1600 Szkoła Letnia w Rzymie:Rzym, 8-17 maja 2020 r Kurs dotyczy historii Rzymu jako miasta wiedzy w kontekście europejskim i globalnym od 1400 do 1900 roku. Spoglądając konkretnie na kulturę wizualną nauki, uczestnicy dowiedzą się o sieciach łączących artystów, kolekcjonerów i intelektualistów oraz o…

Konferencja: Raumdefinitionen – Stadtkonstruktionen – Architekturpraktiken in Mittel- und Osteuropa. Digital Humanities und die ‚Messbarkeit‘ des NS-Regimes

5.12.2019, MB Konferencja: Raumdefinitionen – Stadtkonstruktionen – Architekturpraktiken in Mittel- und Osteuropa. Digital Humanities und die ‚Messbarkeit‘ des NS-Regimes. Berno, 12-13 grudnia 2019 Warsztaty, organizowane przez Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu w Bernie, dotyczą historii przestrzennej, sztuki i architektury epoki nazizmu w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej. W ich ramach podejmowane…

Konferencja “Pamięć wieloraka…” – podsumowanie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions”, 14-16. listopada 2019, Toruńorganizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada br w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację jego rezultatów tak w tradycyjnej postaci publikacji i…

Nabór na konferencję przedłużony do 30. września!

Do 30. września można nadsyłać propozycje wystąpień na konferencji międzynarodową Pamięć wieloraka: Muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów, która obędzie się w dniach 14-16 listopada 2019 roku w Toruniu.  Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację…

Zakończyliśmy #2SympoMuz…

II SYMPOZJUM MUZEALNICZE “Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” 1-2. marca 2019, Toruń Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK II Sympozjum Muzealnicze poświęcone było zbadaniu relacji między humanistyką cyfrową i działalności instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego,ich historii i relacji wobec społeczeństwa oraz kształtowania pamięci, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.…