Konferencja DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA w Muzeum Narodowym w Przemyślu

4.12.2020, Redakcja W dniach 2-3 grudnia odbyła się konferencja naukowa „Dziedzictwo Kunstkamery?… Jak powstawały nasze muzea” z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu dotyczyła początków polskiego muzealnictwa. W konferencji wzięli udział przedstawiciele z wielu ważnych polskich ośrodków naukowych. Jeden z referatów wygłosiła członkini naszego zespołu projektowego – Małgorzata Wawrzak, która opowiadała o organizacjach…

Konferencja: Bildarchive w Dreznie

29.02.2020 | Małgorzata Baka Bildarchive, Drezno, 23-25​.04.2020Termin rejestracji: 17.04.2020 r. Bildarchive. Wissensordnungen | Arbeitspraktiken | Nutzungspotenziale Archiwa obrazów to portale: mogą „uwidocznić” codzienne praktyki, zjawiska kulturowe i procesy historyczne. Z naukowego i historycznego punktu widzenia zbiory te wykazują systematykę i porządki, które wyjaśniają merytoryczne priorytety i podejścia metodologiczne równolegle lub prostopadle do kierunków rozwoju dyscyplin.Konferencja…

Humanistyka cyfrowa na Summer School: Cultures of Science and Art w Rzymie (IT)

11.12.2019, MB Summer School: Cultures of Science and Art in Rome, 1400-1600 Szkoła Letnia w Rzymie:Rzym, 8-17 maja 2020 r Kurs dotyczy historii Rzymu jako miasta wiedzy w kontekście europejskim i globalnym od 1400 do 1900 roku. Spoglądając konkretnie na kulturę wizualną nauki, uczestnicy dowiedzą się o sieciach łączących artystów, kolekcjonerów i intelektualistów oraz o…

Konferencja: Raumdefinitionen – Stadtkonstruktionen – Architekturpraktiken in Mittel- und Osteuropa. Digital Humanities und die ‚Messbarkeit‘ des NS-Regimes

5.12.2019, MB Konferencja: Raumdefinitionen – Stadtkonstruktionen – Architekturpraktiken in Mittel- und Osteuropa. Digital Humanities und die ‚Messbarkeit‘ des NS-Regimes. Berno, 12-13 grudnia 2019 Warsztaty, organizowane przez Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu w Bernie, dotyczą historii przestrzennej, sztuki i architektury epoki nazizmu w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej. W ich ramach podejmowane…

Konferencja „Pamięć wieloraka…” – podsumowanie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczypospolitej w epoce rozbiorów / The International Scientific Conference: Various Memory: museums in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, era of the partitions”, 14-16. listopada 2019, Toruńorganizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada br w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację jego rezultatów tak w tradycyjnej postaci publikacji i…

Nabór na konferencję przedłużony do 30. września!

Do 30. września można nadsyłać propozycje wystąpień na konferencji międzynarodową Pamięć wieloraka: Muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów, która obędzie się w dniach 14-16 listopada 2019 roku w Toruniu.  Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację…

Zakończyliśmy #2SympoMuz…

II SYMPOZJUM MUZEALNICZE “Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” 1-2. marca 2019, Toruń Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK II Sympozjum Muzealnicze poświęcone było zbadaniu relacji między humanistyką cyfrową i działalności instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego,ich historii i relacji wobec społeczeństwa oraz kształtowania pamięci, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.…

II Sympozjum Muzealnicze – informacje

Szanowni Państwo,z przyczyn od nas niezależnych zaistniała konieczność zmiany miejsca pierwszego dnia II Sympozjum Muzealniczego, którego część pierwsza – sesja naukowa (1.03.2019) zostaje przeniesiona do Sali Konferencyjnej w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13, kampus uniwersytecki, budynek za  basenem przeciwpożarowym). Link do mapy:  Jednocześnie informuję, że nie zapewniamy posiłków w przerwach w czasie sesji naukowej, ani w…

Warsztaty IISympoMuz #3 I. Mrochen o dostępności www

Warsztaty pt.  Dotknij, posłuchaj i zobacz – dostępność kultury i sztuki w galerii i muzeum poświęcone zasadom dostępności w Internecie poprowadzi dr Izabela Mrochen z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Prężenie rozwijające się nowe technologie umożliwiają otwarty dostęp do zasobów edukacji, kultury i sztuki. Jednak nadal występują bariery w środowisku cyfrowym, które ograniczają dostęp osobom starszym i osobom…