XVIII SEMINARIUM MUZEALNICZE: o muzeach etnograficznych

13.02.2020, MB Zapraszamy na XVIII SEMINARIUM MUZEALNICZE, które odbędzie się 29. lutego 2020 r. w sobotę o godzinie 11:00-14:00, w sali 315 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.Będzie ono poświęcone muzealnictwu etnograficznemu, o którym opowie doktor Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w ToruniuSpotkanie poprowadzi dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK. Zapraszamy!…

XVII SEMINARIUM MUZEALNICZE: o muzealnikach i badaczach muzeów

Zapraszamy na XVII SEMINARIUM MUZEALNICZE, które odbędzie się 15. czerwca  2019 r. w sobotę o godzinie 11:00-14:00, w sali 101 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.Będzie ono poświęcone postaciom muzealników i badaczy muzeów, którzy mieli znaczny wkład w budowanie kultury pamięci.Spotkanie poprowadzi Małgorzata Baka. Gośćmi specjalnymi Seminarium będą pani Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego…

XV Seminarium Muzealnicze

Trwa XV Seminarium Muzealnicze poświęcone metodyce pracy archiwalnej w instytucjach muzealnych i archiwalnych na Ukrainie, o których opowiedział prof. Dariusz Dąbrowski. W drugiej części omówione zostaną kwestie dotyczące planowanych w ramach projektu wydawnictw oraz organizacji konferencji międzynarodowej w listopadzie tego roku. W Seminarium biorą udział członkowie zespołu projektowego oraz studenci. Ma ono charakter zamknięty.

XIV SEMINARIUM MUZEALNICZE: o wystawach do 1918 r.

Zapraszamy na XIV Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 26. stycznia 2019 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). Seminarium poświęcone będzie różnego rodzaju wystawom (krajowym, krajoznawczym, artystycznym,…

XIII Seminarium Muzealnicze: Muzea i kolekcje muzealne rzemiosła artystycznego (XIX/XX w.)

Zapraszamy na XIII Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 15. grudnia 2018 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). XIII Seminarium Muzealnicze poświęcone będzie problematyce kolekcji i muzeów…

XII Seminarium Muzealnicze o muzeach przyrodniczych

Zapraszamy na XII Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 27. października 2018 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). Gościem XII Seminarium Muzealniczego będzie dr hab. Piotr Daszkiewicz…

XI Seminarium Muzealnicze: Muzea w kontekście wyznań

Zapraszamy na kolejne z cyklu Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 29. września 2018 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). XI Seminarium Muzealnicze poprowadzi realizatorka grantu mgr…

IX Seminarium Muzealnicze o muzeach oświatowych, szkolnych i uniwersyteckich

Zapraszamy na IX SEMINARIUM MUZEALNICZE, poświęcone będzie muzeom uniwersyteckim, oświatowy i szkolnym powstałym i funkcjonującym przez 1918 r., które obędzie się 26. maja 2018 r. Seminarium poprowadzą p. Małgorzata Baka i p. Aldona Tołysz z Zakładu Muzealnictwa UMK. Tradycyjnie zapraszamy w sobotę o godz. 11:00 do sali 101 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu…

V Seminarium Muzealnicze – 25 II 2017 r.

8.02.2017, MB Zapraszamy na V Seminarium Muzealnicze odbędzie się 25. lutego 2017 r. i poświęcone będzie problematyce kultury pamięci wobec sposobów budowania sfery pamięci przez instytucje muzealne.  Spotykamy się tradycyjnie w sobotę o godz. 11:00 na Wydziale Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu (I p., s. 101). PROGRAM V SEMINARIUM MUZEALNICZEGO 11:00-12:45 dr hab. Tomasz F. de…