II Sympozjum Muzealnicze – informacje

Szanowni Państwo,z przyczyn od nas niezależnych zaistniała konieczność zmiany miejsca pierwszego dnia II Sympozjum Muzealniczego, którego część pierwsza – sesja naukowa (1.03.2019) zostaje przeniesiona do Sali Konferencyjnej w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13, kampus uniwersytecki, budynek za  basenem przeciwpożarowym). Link do mapy:  Jednocześnie informuję, że nie zapewniamy posiłków w przerwach w czasie sesji naukowej, ani w…

XIV SEMINARIUM MUZEALNICZE: o wystawach do 1918 r.

Zapraszamy na XIV Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 26. stycznia 2019 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). Seminarium poświęcone będzie różnego rodzaju wystawom (krajowym, krajoznawczym, artystycznym,…

Alicja KILIJAŃSKA | O kolekcjach rzemiosła artystycznego w Muzeum Techniczno-Przemysłowym oraz Muzeum Narodowym w Krakowie do 1918 roku

W 1796 roku, w skutek podziału terytorium Rzeczypospolitej przez zaborców Kraków znalazł się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Jednak początek XIX wieku to dla Miasta okres względnej  stabilizacji ekonomicznej, rozwoju rzemiosła, handlu i drobnego przemysłu. W latach 1815-1846 Kraków cieszył się dodatkowo wyjątkowym statusem Wolnego Miasta. Sytuacja polityczna i społeczna, z reprezentacją arystokracji, szlachty i inteligencji,…

Ryszard BOBROW | Początki kolekcji sztuki dekoracyjnej w Muzeum Narodowym w Warszawie

  Założone w 1862 roku Muzeum Sztuk Pięknych, w 1898 roku przekazane miastu, a w 1916 roku przemianowane na Muzeum Narodowe miastu stołecznemu Warszawy, oczywiście nie miało w swojej strukturze miejsca na sztukę określaną jako dekoracyjną, użytkową, stosowaną, przemysł artystyczny czy rzemiosło. Dyrektor honorowy Muzeum Cyprian Lachnicki (1824-1906) w pierwszej wersji testamentu z 1899 roku…