Aldona TOŁYSZ | Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Jedno muzeum – wiele instytucji

Dzieje Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (początkowo Muzeum Przemysłowe i Rolnicze, dalej: MPiR) w Warszawie są znamienne dla polskiej kultury. Instytucja ta jak w soczewce skupiła najistotniejsze problemy, zmieniające się obszary badawcze oraz procesy zachodzące w polskim muzealnictwie do 1918 roku, kontynuując swoją działalność do 1939 roku. W wyniku niemieckiego nalotu bombowego gmach muzeum został zniszczony…

Magdalena MIELNIK, Michał F. WOŹNIAK | Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum) w Gdańsku

Zarys dziejów, ramy organizacyjne, główne kierunki działalności Początki Muzeum rzemiosła artystycznego w Gdańsku, utworzonego 28. grudnia 1881 roku i jego dalsze dzieje są ściśle związane z dwoma innymi gdańskimi muzeami – Zachodniopruskim Muzeum Prowincjonalnym (Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej, Westpreußisches Provinzialmuseum) oraz z Muzeum Miejskim (Muzeum Miasta Gdańska, Stadtmuseum Danzig). Formalnie rzecz ujmując, starsze jest Muzeum Miejskie,…

Dariusz DĄBROWSKI | Muzea prawosławne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1: Chełm, Włodzimierz (Wołyński) i Łuck

Na powstawanie w Cesarstwie Rosyjskim muzeów cerkiewnych miało wpływ kilka współgrających ze sobą czynników. Z jednej strony mamy do czynienia z naturalnym wzrostem zainteresowania przeszłością i jej pamiątkami w różnych kręgach społeczeństwa rosyjskiego, w tym wśród duchowieństwa prawosławnego. Z drugiej strony, ten prąd intelektualno-ideowo-religijny wykorzystywany był przez carat i część działaczy Cerkwi dla realizowania różnych zresztą…

Małgorzata WAWRZAK | Początki Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Patron Muzeum Tatrzańskiego Tytus Chałubiński (1820-1889), lekarz i botanik od 1873 roku przyjeżdżał corocznie do Zakopanego i to on, według ogólnej opinii, „odkrył Zakopane”. Mała podtatrzańska wieś, polecana znajomym, ze względów klimatycznych i krajobrazowych stała się pod koniec XIX wieku niezwykle popularna wśród warszawiaków. Przyjeżdżali tu ludzie nauki, artyści, aktorzy i literaci. Przyciągał ich bogaty…

II Sympozjum Muzealnicze – informacje

Szanowni Państwo,z przyczyn od nas niezależnych zaistniała konieczność zmiany miejsca pierwszego dnia II Sympozjum Muzealniczego, którego część pierwsza – sesja naukowa (1.03.2019) zostaje przeniesiona do Sali Konferencyjnej w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13, kampus uniwersytecki, budynek za  basenem przeciwpożarowym). Link do mapy:  Jednocześnie informuję, że nie zapewniamy posiłków w przerwach w czasie sesji naukowej, ani w…

XIV SEMINARIUM MUZEALNICZE: o wystawach do 1918 r.

Zapraszamy na XIV Seminarium Muzealnicze, realizowane w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, które odbędzie się 26. stycznia 2019 r.,  tradycyjnie o godz. 11:00, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (ul. Sienkiewicza 30/32, s. 101). Seminarium poświęcone będzie różnego rodzaju wystawom (krajowym, krajoznawczym, artystycznym,…

Alicja KILIJAŃSKA | O kolekcjach rzemiosła artystycznego w Muzeum Techniczno-Przemysłowym oraz Muzeum Narodowym w Krakowie do 1918 roku

W 1796 roku, w skutek podziału terytorium Rzeczypospolitej przez zaborców Kraków znalazł się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Jednak początek XIX wieku to dla Miasta okres względnej  stabilizacji ekonomicznej, rozwoju rzemiosła, handlu i drobnego przemysłu. W latach 1815-1846 Kraków cieszył się dodatkowo wyjątkowym statusem Wolnego Miasta. Sytuacja polityczna i społeczna, z reprezentacją arystokracji, szlachty i inteligencji,…

Ryszard BOBROW | Początki kolekcji sztuki dekoracyjnej w Muzeum Narodowym w Warszawie

  Założone w 1862 roku Muzeum Sztuk Pięknych, w 1898 roku przekazane miastu, a w 1916 roku przemianowane na Muzeum Narodowe miastu stołecznemu Warszawy, oczywiście nie miało w swojej strukturze miejsca na sztukę określaną jako dekoracyjną, użytkową, stosowaną, przemysł artystyczny czy rzemiosło. Dyrektor honorowy Muzeum Cyprian Lachnicki (1824-1906) w pierwszej wersji testamentu z 1899 roku…