Antologia tekstów muzeologicznych stanowi jeden z elementów programu badawczego “Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 r.”  Antologia obejmuje teksty najwcześniejsze, powstałe w pierwszym okresie dziejów muzealnictwa na obszarze Rzeczpospolitej, od XVIII wieku, zanim jeszcze weszło ono w fazę instytucjonalną i wytworzyło swoją strukturę organizacyjną, do chwili odrodzenia polskiej państwowości w roku 1918.

TOM I

TOM IIPrint Friendly, PDF & Email