W 1914 roku w Płocku zorganizowano wystawę obrazów malarza Wacława Żaboklickiego (1879 – 1959) oraz rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego (1879-1947), a także widoków starego Płocka. Ekspozycję zorganizowaną przez Płockie Towarzystwo Naukowe urządzono w trzech salach Towarzystwa Szkoły Średniej (inicjatywa płockiej Macierzy Szkolnej, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, ul. 3 Maja 4).

Największym zainteresowaniem cieszyły się prace związane z Płockiem. Wśród dzieł zaprezentowano m.in. “Widok Płocka” autorstwa Wojciech Gersona, akwarele Andrzeja Karszowieckiego, prace Edwarda Tumanowicza, prace Aleksandra Gierymskiego.

Więcej na temat wystawy:
Wystawa obrazów w Płocku, Świat pismo tygodniowe ilustrowane, 1914, rok 9, nr 21 s. 22

 

Na ilustracji:
Wojciech Gerson (1831-1901), Widok Płocka ; Dawny widok góry Tumskiej w Płocku, tech. olejna, blacha, 1852, MP 4707, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie Dzieło pochodzi z kolekcji Dominika Witke-Jeżewskiego.

Ilustracja pochodzi ze strony:
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16909

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz