Dnia 26 września 1895 r. w Łodzi na terenie parku Helenów zorganizowana została pierwsza Wystawa Przemysłowa. Inicjatywa organizacji wystawy pojawił się w gronie Towarzystwa popierania ruskiego przemysłu i handlu, a na czele komitet stali Juliusz Kunitzer oraz Władysław Wizbek. Na potrzeby ekspozycji wzniesiono zabudowę w postaci oszklonej hali „wystrzelającej pod niebo paru wieżycami i z kilkunastu malowniczo pośród zieleni i kwietników rozrzuconych pawilonów”, jak pisano  w sprawozdaniu z otwarcia wystawy w prasie. Hala projektu łódzkiego budowniczego p. Gehliga kosztowała 20 000 rb.

Pierwsza Wystawa Przemysłowa, pawilon wystawowy, fot. B. Wilkoszewski, 1895, źródło: Album wystawy, Łódzka Biblioteka Cyfrowa

Na wystawie, oprócz trzech stoisk ze Zgierza, prezentowano wyłącznie wyroby łódzkich fabrykantów i wytwórców. Pokazano m.in. „działy tkackie wyrobów bawełnianych, wełnianych, pół i całojedwabnych, oraz przędze i wełny w formie okazów przygotowawczych”. Duże uznanie zyskał również dział mechaniki i metalurgii, w tym maszyny wykorzystywane do produkcji tkanin.

Jak opisywano w sprawozdaniu: „Zaraz przy wejściu uderzają widza cztery okazałe i gustownie udekorowane witryny Towarzystw akcyjnych: Szajblera, Poznańkiego, Silbersteina, Heinzla i Kunitzera z wyrobami tych wielkich przedsiębiorców, przedstawiającemi poglądowo wszystkie przemiany produkcyi wełnianej i bawełnianej, poczynając od miniaturowej szpulki a skończywszy na całych sztukach materyi. W dalszym ciągu spotykamy wszystkie pierwszorzędne firmy łódzkie i mnóstwo firm trzeciorzędnych: drugorzędne zaś firmy wystąpiły w bardzo niewielkiej ilości”.

Przewidywano, że wystawa będzie otwarta przez miesiąc, a uzyskany dochód miał zostać przekazany na cele dobroczynne, a hala wystawowa miała stać się miejską halą targową. Ostatecznie została ona przeniesiona na Widzew i służyła jako kościół . Zakupiona została w 1900 roku przez  Juliusza Kunitzera, w 1902 roku nowa świątynia została poświęcona jako kościół św. Kazimierza filia parafii Podwyższenia świętego Krzyża.

Wystawę udokumentował łódzki fotograf Bronisław Wilkoszewski.

Pierwsza Wystawa Przemysłowa, pawilon wystawowy, wnętrze, fot. B. Wilkoszewski, 1895, źródło: Album wystawy, Łódzka Biblioteka Cyfrowa

Więcej na temat wystawy zob.:

  • Enka, Wystawa Przemysłowa w łodzi, „Tydzień”, 1895, nr 40, s. 1-2

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz