W dniach 2-9  października 1904 roku w Krakowie, z inicjatywy Towarzystwa ogrodniczego odbyła się Wystawy Ogrodnicza. Patronat nad ekspozycję objęła Zofia hr. Tarnowska i Andrzej hr. Potocki. Praktyczną organizacją z ramienia Towarzystwa zajął się kierownik ogrodów miejskich Bolesław Malecki. Jak pisano w sprawozdaniu z wystawy, przedstawiała się ona „bardzo okazale”. Obejmowała kilka działów: szkółki, owocarstwo, warzywnictwo, nasiona, przeroby owocowe i warzywne, rośliny ozdobne, a także dział szkolny, narzędzi i przyrządów, planów, pszczelnictwo oraz dział naukowy. W każdym z 11 działów przewidziano konkursy na najlepsze prace i realizacje z danej dziedziny.

I dalej: „Ogólną zwraca uwagę pawilon Wydziału krajowego, reprezentujący warzywa, przetwory owocowe oraz szkółki drzewek z krajowych zakładów ogrodniczych i sadowniczych. Pawilon krajowej Rady Szkolnej przedstawia działalność pól doświadczalnych, szkół ludowych i kursów specyalnych. Także wspomnieć należy o wzorowo urządzonym ogrodzie szkolnym p. Szarka. ogrodnika z Dąbia. W krótkiej notatce naszej nie sposób wymieniać wszystkich wystawców z przyjemnością jednak możemy zaznaczyć, że w wystawie wzięli udział nie tylko ogrodnicy krajowi, ale i producenci z Warszawy, W. Ks. Poznańskiego i Prus Zachodnich”.

Jak relacjonowano: „Wystawa mieści się w parku Jordana, który malowniczem położeniem swem najzupełniej odpowiada rozrzuconym pawilonom i kioskom z okazami. Wystawione okazy podzielono na trzy działy: kwiaciarstwo, ogrodnictwo i warzywnictwo; poza tern w pawilonie głównym umieszczono wszystko to, co bezpośrednio dotyczy powyżej wyszczególnionych działów, a więc: przyrządy i narzędzia ogrodnicze, przetwory owocowe, jako to: wino, konfitury, cukry i marmolady, nasiona, nawozy, wyroby koszykarskie i t. p. Dopełnia całości bogaty dział naukowy, złożony z dzieł specyalnych, tablic porównawczych, planów ogrodowych i doświadczeń chemicznych. Jako odrębny, lubo z ogrodnictwem związany dział -znalazło również na wystawie miejsce pszczelnictwo”.

Wystawa Ogrodnicza w Krakowie, Nowości Illustrowane, 1904, nr 3

Bibliografia:

  • Wystawa Ogrodnicza w Krakowie, Nowości Illustrowane, 1904, nr 2, s.6
  • Wystawa Ogrodnicza w Krakowie, Nowości Illustrowane, 1904, nr 3, s.8
  • Program Wystawy Ogrodniczej w Krakowie pod protektoratem Jaśnie Wielmożnej Pani Zofii hr. Tarnowskiej i J. Ekscel. Namiest. Andrzeja hr. Potockiego organizowanej przez Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie w dniach od 2 do 9 Października 1904 r., Kraków 1904
  • Sadownictwo w mieście Olesko : Wystawa Ogrodnicza w Krakowie 1904.

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz