Kolekcjoner, zainteresowany historią sztuki, teologią i literaturą. Zamieszkał w Krakowie po 1870 r. Pracował w Muzeum XX. Czartoryskich. W latach 1872-1873 dorywczo opracowywał także zbiory w Muzeum Narodowym w Krakowie. Był sekretarzem Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w redakcji “Czasu”. Autor pracy pt. “Jan Matejko. Epoka od roku 1861 do końca życia artysty”.

BIBLIOGRAFIA (wybór):
1879. Bitwa pod Grunwaldem : wskazówki do obrazu Jana Matejki.
1882. Wskazówki do nowego obrazu Jana Matejki ”Hołd pruski”.
1884. Wskazówki do dawniejszego obrazu Jana Matejki ”Kazanie Skargi”, Kraków: nakładem autora.
1884. Jana Matejki nowy obraz “Bolesław Chrobry z zięciem swym ks. Swiatopełkiem pod Złotą bramą w Kijowie”.
1884. Wskazówki do nowego obrazu Jana Matejki “Wernyhora” : z pobieżnym opisem o Kozakach w ogóle.
1895. Jan Matejko: epoka lat jego najmłodszych : wyjątki z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu.
1896. Katalog prac artystycznych Jana Matejki olejnych, akwarelowych i rysunków znajdujących się w zbiorach Maryana Gorzkowskiego w Krakowie.

[oprac. MB]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka