Biskup prawosławny, absolwent Kijowskiej Akademii Duchownej, w latach 1860-1862  inspektor mińskiego seminarium duchownego, a w latach 1862-1866 wileńskiego. Następnie sprawował tę funkcję w Czernihowie i Irkucku.  Wikariusz prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej, bp. lubelskiego, inicjator założenia w Chełmie Cerkiewno–archeologicznego muzeum przy Chełmskim Prawosławnym Święto – Bogurodzickiem Bractwie.

Więcej informacji na temat bpa Modesta, zob. Modest (Strilbyćkyj), hasło Wikipedia, stamtąd też fotografia.

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz