historyk, orientalista, pedagog, rabin, wybitny badacz dziejów Żydów w Polsce, od 1927 kurator zbiorów Muzeum im. Bersohna. Urodził się w rodzinie kupieckiej we Lwowie, studiował historię i filozofię, po 1918 zamieszkał w Warszawie. Współtworzył Instytut Nauk Judaistycznych, wykładał na Wolnej Wszechnicy Polskiej, od 1936 roku był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Na ilustracji: portret Majera Bałabana, “Krakowski Kazimierz” foundation, źródło: Wikipedia

Na temat Majera Bałabana zob. m.in.
Piotr Gryglaszewski, Majer Bałaban (1877–1942), portat Krakowski Kazimierz

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz