ZdjęciePszczelarz, założyciel pierwszego na świecie muzeum pszczelarstwa, publicysta, pedagog.

Urodził się w rodzinie włościańskiej na terenie dawnej guberni siedleckiej, kształcił się początkowo w leśnej, następnie w Siedlcach, pomagając jednocześnie w pracach w majątku ojca pod Łukowem. Od 12-roku życia interesował się pszczelnictwem. W wieku 20 lat Lewicki otrzymał własny folwark, wprowadzając najnowsze innowacje w dziedzinie agronomii. Dzięki licznym podróżom zagranicznym (wyjechał do Niemiec, Szwajcarii, Francji i Włoch) poznał wybitnych znawców pszczelarstwa, m.in. ks. Dzierżona ze Śląska.

Lewicki przeniósł się do Warszawy po zawarciu ślubu z córką Leona Krupeckiego (1822-1875), uznawanego za pierwowzór Wokulskiego z „Lalki” Bolesława Prusa, właściciela sklepów kolonialnych. Po zgonie teścia i podziale majątku Lewiccy zakupili część ziemi przy Koszykach. Pomysł stworzenia muzeum pszczelniczego pojawił się ok. 1880 roku. Swój “Skarbiec Pszczelniczy” planował zorganizować w Warszawie lub pod miastem. W czasie oględzin jednego z majątków pod Mińskiem Mazowieckim Lewicki uległ wypadkowi, który doprowadził do stopniowego zaniku wzroku. Wypadek przyspieszył decyzję o otwarciu muzeum na Koszykach, których trzonem stały się zbiory przechowywane w majątku w Ławkach. Starania te doszły do skutku w 1882 roku, kiedy na terenie ogrodu otwarty został pawilon Muzeum Pszczelniczego. W tym samym roku Lewicki opublikował książkę „Pszczelnictwo”. Niedługo potem całkowicie stracił wzrok (przed 1884 r.).

Pomimo początkowego powodzenia finansowego muzeum, ok. 1888 roku, w wyniku konfliktów miedzy udziałowcami spółki a Lewickim placówka zaczęła podupadać. Twórca muzeum zrzekł się kierownictwa ograniczając się do działań dydaktycznych w ramach organizowanych kursów pszczelarstwa. W 1901 roku Lewicki zachorował, został przewieziony do Tworek, gdzie zmarł w 1902 roku.

Więcej na temat Kazimierza Lewickiego:
Karłowicz L., 2008. Kazimierz Lewicki, „Pszczelarz Polski”, nr 11, s. 26-27
Prószyński Konrad, 1907. O polskim pszczelarzu Kazimierzu Lewickim, Warszawa: Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego

Na ilustracji fotografia Kazimierza Lewickiego, repr. z książki “O polskim pszczelarzu Kazimierzu Lewickim”, s. 2

[ato]
Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz