Uczestnik powstania styczniowego w oddziale Langiewicza, absolwent Szkoły Głównej w Warszawie, nauczyciel łaciny i greki w prywatnym gimnazjum w Warszawie, a od 1885 w Marjampolu (po przeniesieniu w związku z prowadzonym przez Włoszka tajnym nauczaniem języka polskiego). W 1906 roku po przejściu na emeryturę przeniósł się do Kielc, gdzie wraz z weteranami powstania styczniowego kultywował pamięć o walczących wówczas ludziach (m.in. poprzez oprowadzanie po muzeum w stroju powstańczym). Działał aktywnie w ramach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego organizując wycieczki krajoznawcze i gromadząc kolekcję przyszłego Muzeum Krajoznawczego, gdzie w latach 1908-1933 pełnił funkcję kustosza. Tworzona przez Włoszka kolekcja ukierunkowana była na historię naturalną. Pierwszym obiektem wpisanym do inwentarza było skrzemieniałe drewno z Miedzianej Góry (dar Feliksa Rybarskiego, nauczyciela z kieleckiego gimnazjum). Po dwóch latach w zbiorach znajdowało się niemal 2000 przedmiotów. Z inicjatywy Włoszka w okresie międzywojennym w muzeum utworzono działy geologii, archeologii, etnografii, broni oraz pracownie konserwatorską i fotograficzną. Kolekcja Muzeum Krajoznawczego, włączona do Muzeum Świętokrzyskiego (Muzeum Narodowego w Kielcach), w 2006 roku stała się podstawą zbiorów Muzeum Historii Kielc.

Dzięki swej aktywnej działalności na polu krajoznawstwa oraz zaangażowaniu w rozwój muzealnictwa Kielecczyzny Tadeusz Włoszek uznawany jest za „ojca” kieleckich muzeów.

Więcej na temat Tadeusza Włoszka zob:
Jan Główka, 1984. Tadeusz Szymon Włoszek „Kronika 1914-1916, 1919”, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach z. 13, s. 83-122
Tadeusz Włoszek – niezapomniana Czcigodna Postać, http://www.pttkkielce.pl/s,1,Historia_Oddzialu.html?Strona=4
Dorota Kosierkiewicz, Tadeusz Szymon Włoszek – ojciec kieleckich muzeów, 4 grudnia 2010, http://swietokrzyskie.org.pl/publicystyka/656-tadeusz-szymon-wloszek-ojciec-kieleckich-muzeow
Tadeusz Szymon Włoszek, http://um.kielce.pl/poznajmiasto/patroni-kieleckich-ulic/tadeusz-szymon-wloszek/

Ilustracja pochodzi ze strony: http://www.pttkkielce.pl/userfiles//kustosz%20min.jpg

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

One thought on “Włoszek Tadeusz (1843-1933)”

Dodaj komentarz