Urodził się w Ryńsku koło Chełmży, studiował architekturę wnętrz i sztukę stosowaną w Wiedniu, Zurychu i Paryżu. Jeden z założycieli szkoły rysunkowej przy Muzeum Rzemiosła i Sztuki Stosowanej, w latach 1918[?]-1936 [?] dyrektor muzeum. Autor tekstów i publikacji poświęconych historii rzemiosła. Po 1945 r. osiadł na stałe w Podkowie Leśnej.

zob. Piotr Mitzner, Najstarszy człowiek [w:] tenże, Jak znalazł, Kraków: 2013, s. 96-100

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz