Conwentz urodził się w rodzinie kupców mennonickich zamieszkałych w rejonie Gdańska. Już we wczesnym dzieciństwie zainteresował się przyrodą, a pasję tę w dziedzinie botaniki i paleobotaniki rozwijał także na studiach odbytych we Wrocławiu i w Getyndze. W 1880 został dyrektorem gdańskiego Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej. Funkcję tę pełnił do 1910 roku. Już w 1880 roku w pomieszczeniach Zielonej Bramy otwarta została ekspozycja botaniczna muzeum. W ramach swojej pracy zarządzał także działami przyrodniczymi i archeologicznymi w miastach Prowincji, m.in. w Grudziądzu, Kwidzynie, Elblągu i Malborku, tworząc tzw. Sekcją Antropologiczną. Hugo Wilhelm Conwentz zdecydował się na rozszerzenie zakresu działalności muzeum o archeologię i etnografię Prus Zachodnich. Zbiory pozyskiwane były poprzez badania terenowe prowadzone przez wolontariuszy oraz członków Towarzystwa Przyrodniczego z Gdańska. Dzięki tym działaniom do muzeum zaczęły spływać liczne dary, głównie od nauczycieli, pracowników instytucji oraz księży i rolników.

Conwentz w czasie swojej pracy w muzeum prowadził szeroko zakrojone działania naukowe i popularyzacyjne, m.in. z dziedziny geografii, geologii oraz archeologii, a także ochrony przyrody. Ponadto opracowywał i wprowadzał zasady nowoczesnego muzealnictwa wraz z szeroko pojętą działalnością edukacyjną. Badacz był autorem ponad 300 publikacji, w tym 11 książek, głównie dotyczących nauk przyrodniczych, archeologii i muzealnictwa.

Hugo Wilhelm Conwentz zgromadził pokaźny zbiory bursztynów, który wraz z kolekcjami O. Helma, A. Mengego i P. Dahmsa, stały się podstawą zbioru bursztynów Instytutu Geologiczno – Paleontologicznego Uniwersytetu w Królewcu. Część zbiorów uratowana w czasie II wojny światowej została włączona do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Conwentz odpowiedzialny jest za reinterpretację i upowszechnienie terminu “pomnik przyrody”, przyczynił się do powstania urzędu konserwatora przyrody w Gdańsku (1906), w 1910 roku przeniósł się do Berlina.

Więcej na temat Hugo Wilhelma Conwentza zob.:
Iwan Parkinoza, Hugo Conwentz – pionier europejskiej ochrony przyrody, Dzikie Życie, 10/256 2015 Październik 2015, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2015/pazdziernik-2015/hugo-conwentz-pionier-europejskiej-ochrony-przyrody
opr.  prof. wirt. Mallea, Hugo Conwentz, http://www.rzygacz.webd.pl/index.php?id=43,432,0,0,1,0

Na ilustracji Hugo Conwentz
źródło: http://historia.trojmiasto.pl/Patroni-tramwajow-Hugo-Conwentz-n111370.html

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz