1903 – Lwów, Wystawa stu dzieł Jacka Malczewskiego

Na przełomie kwietnia i maja 1903 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie zorganizowało wystawę stu prac Jacka Malczewskiego (1854-1929). Jak można przeczytać we wstępie do katalogu: „Otwierając wystawę stu dzieł naszego mistrza polskiego Jacka Malczewskiego, spełnia Dyrekcya jeden z najważniejszych punktów swego programu” i dalej: „[autora] poznać możemy tylko, poznając ciągłość jego rozwoju. Wtedy-to…

1908 – Łódź, Wystawa Sztuk Pięknych

Ponad 100 lat temu, 14 listopada, w budynku przy ul. Południowej 3 w Łodzi, otwarta została Wystawa Sztuk Pięknych. Zorganizowana została przez łódzkie Towarzystwo Krzewienia Oświaty (zał. 1906), którego głównym celem było krzewienia czytelnictwa, organizowanie kursów czytania i pisania czy zakładanie i utrzymywanie działalności bibliotek. Idea organizacji wystawy miała na celu podniesienie popularności sztuk pięknych…

1914 – Płock, Wystawa obrazów

W 1914 roku w Płocku zorganizowano wystawę obrazów malarza Wacława Żaboklickiego (1879 – 1959) oraz rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego (1879-1947), a także widoków starego Płocka. Ekspozycję zorganizowaną przez Płockie Towarzystwo Naukowe urządzono w trzech salach Towarzystwa Szkoły Średniej (inicjatywa płockiej Macierzy Szkolnej, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, ul. 3 Maja 4). Największym zainteresowaniem…