Łowicz, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1909)

„[…] abyśmy wszyscy wspólnie pracując na tej placówce krajoznawczej tak w sobie samych jak i innych pogłębiali przywiązanie do kraju, chęć do nauki, i ochraniali przed zagładą szczerze polską wytwórczość ludu, na której wzorować się winien przemysł polski tak, jak czerpią  z niej natchnienie twórcy polskiej sztuki” [Chmielińska, Łowiczanin: 1913, rok III, nr 7, 14.…

Warszawa, Zwierzyniec na Bagateli (1884-1902)

W 1884 roku, „po-za miastem, w miejscowości zwanej ‚Bagatelą’”, otwarty został dla zwiedzających Zwierzyniec. Inicjatorem był prawnik i literat Jan Maurycy Kamiński (1844–1907), który wraz z grupą współudziałowców zawiązał spółkę i rozpoczął urządzanie ogrodu. Zwierzyniec został otwarty dla zwiedzających 17 czerwca 1884 roku. Do zwierzyńca sprowadzono wielbłąda, słonia, małpy, papugi i ptactwo zagraniczne, a także…