Prezentacja na temat projektu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W ramach wydawnictwa materiałów pokoferencyjnych z IV Konferencji DARIAH-PL, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowane zostały prezentacje uczestników spotkania pn. „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” – IV Konferencja DARIAH-PL : 16-17 listopada 2017 : Biblioteka Uniwerstecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | 2016 – Podsumowanie pierwszego roku projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie…

Radosław BOMBA | Humanistyka cyfrowa: geneza, definicje, praktyki

[9.01.2017] Swoje rozważania na temat humanistyki cyfrowej chciałbym rozpocząć od przedstawienia ogólnej genezy tego fenomenu. Obecnie praktycznie, każda subdyscyplina nauk humanistycznych posługuje się kategorią humanistyki cyfrowej, co nie ułatwia zrozumienia i zdefiniowania tego zjawiska. Dlatego też, aby zrozumieć ten dość nieostry termin warto przynajmniej w skrócie przybliżyć trendy i zjawiska społeczno-kulturowe oraz przeobrażenia technologiczne, które…

Ewelina BEDNARZ | Digital Humanities Centres. Experiences and Perspectives

[2.01.2017] Digital Humanities Centres – Experiences and Perspectives to kolejna, niezwykle istotna dla humanistyki cyfrowej konferencja, która odbyła się w Polsce. Została zorganizowana przez Laboratorium Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej 8-9.12.2016 r. Wszystkim dwudziestu pięciu referatom przysłuchiwała się reprezentantka projektu Muzeum Pamięci – Ewelina Bednarz. Każdy dzień konferencji został podzielony na dwie sesje,…

III Konferencja DARIAH-PL w Poznaniu (8-9.11.2016)

Już jutro rozpocznie się dwudniowa konferencja w Poznaniu, organizowana przez konsorcjum DARIAH-PL, zatytułowana „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”. Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli…

Konferencja „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives” w Warszawie (8-9.12.2016)

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 8-9 grudnia 2016. Głównym tematem wydarzenia będą instytucjonalne aspekty działania ośrodków humanistyki cyfrowej. Zaproszeni zostali czołowi specjaliści w tej dziedzinie: Frédéric Kaplan, Jan Christoph Meister, Gerhard Lauer oraz Susan Schreibman, kierujący…

III Seminarium Muzealnicze: fotorelacja (15.10.2016)

III Seminarium Muzealnicze zatytułowane Czy możliwe jest zastosowanie metod humanistyki cyfrowej w muzealnictwie? odbyło się 15 października 2016 roku (sobota) w godzinach od 11:00 do 17:00, na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Na spotkanie zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinie humanistyki cyfrowej, repozytoriów cyfrowych oraz wizualizacji danych: dr Wiesława Osińska i dr Tomasz Komendziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr…

III Seminarium Muzealnicze – program (15.10.2016)

II Seminarium Muzealnicze (1 X 2016) za nami, a już 15 października 2016 r. (11:00-16:00) kolejne spotkanie – III Seminarium Muzealnicze zatytułowane Czy możliwe jest zastosowanie metod humanistyki cyfrowej w muzealnictwie? Na SM3 o humanistyce cyfrowej i jej meandrach odpowiedzą znakomici specjaliści: dr Radosław Bomba (UMCS) – Humanistyka cyfrowa Marcin Wilkowski (LCH UW) – Historia…