Lwów, Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszyckich (1909)

Muzeum założone zostało we Lwowie przez Alfonsynę z Miączyńskich Dzieduszycką wdowę po Włodzimierzu Dzieduszyckim (1825-1899). Galeria zawierała zbiór obrazów europejskich (ok. 450 dzieł gł. z d. kolekcji Ignacego Miączyńskiego zm. 1809) i obrazów polskich z kolekcji Dzieduszyckiego (ok. 400 dzieł), zbiór rycin i rysunków, numizmatyczny i rzeźby dekoracyjnej. Mieściła się w pałacu przy ul. Kurkowej…