Pajzderski Nikodem (1882-1940)

Muzealnik, konserwator i historyk sztuki. Urodził się w majątku Łęg koło Śremu, jako jedno z dwanaściorga dzieci. Po śmierci rodziców opiekę nad dziećmi przejęła siostra ojca. Pajzderski pobierał edukację w Śremie, następnie w Charlottenburgu, Krakowie i Lwowie. Edukację uzupełniał za granicą, podczas podróży do Austrii, Niemiec, Włoch i Francji, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, malarkę…

Małgorzata WAWRZAK | Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera

[12.12.2016]   Jedna z uchwał I Zjazdu Reprezentantów Muzeów Polskich, zwołanego w kwietniu 1914 roku w Krakowie nakładała na utworzony wówczas „Związek Muzeów Polskich”, obowiązek dokonania wszelkich starań w celu opracowania i wydania naukowej monografii polskich muzeów. Taką informację znajdujemy w rozprawie Mieczysława Tretera[1], Muzea współczesne. Studjum muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne…